AcTI Innovatieconferentie 2016: Dutch Industry:  the Next Smart Step

In dit zesde lustrumjaar is het thema van de AcTI Innovatieconferentie “Dutch Industry: the Next Smart Step”. De Nederlandse industrie ontwikkelt zich in een context waarin men wordt geconfronteerd met globale maatschappelijke uitdagingen, en waarin revolutionaire technologische en economische ontwikkelingen de structuur van de gehele industrie diepgaand veranderen.

De centrale vraag voor alle betrokkenen, innovatieve ondernemers, overheden, kennisinstellingen en politiek, is hoe we kunnen zorgen dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie verbetert . Daarbij gaat het om slim in te spelen op deze veranderingen, die kansen kunnen bieden om internationaal concurrerender te worden en productie naar Nederland en Europa terug te brengen. Welke instrumenten zijn nodig om dit te realiseren?

AcTI wil aandacht schenken aan de versterking van het start up en scale up ecosysteem zoals StartupDelta dat voorstaat. Dit wordt gezien als één van de zeer belangrijke instrumenten voor versterking van industriële innovatie.

De conferentie presenteert autonoom rijden als voorbeeld van smart industry. Nederland heeft zich opgeworpen als een proeftuin voor autonoom rijden. Intensieve samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven heeft geresulteerd in enkele spraakmakende proeftuinen die mondiale aandacht genieten zoals de Nationale Platooning Test en het WEpods project.

In het afsluitende panel worden de algemene trends bediscussieerd met de sprekers en wetenschappelijke experts. Daarbij staan de consequenties voor het overheidsinstrumentarium centraal.

 
debiteurenadministratie evenement
 debiteurenadministratie evenement