Tijdschema

13.00 uur              Receptie
   
14.00 uur             Opening
  Moderator Mariëlle Tweebeeke
  Bertrand van Ee, voorzitter AcTI
   
14.05 uur             Key notes:
 

Maarten Camps, Secretaris-generaal Ministerie van Economische Zaken
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden, StartupDelta

   
14.30 uur               Praktijkvoorbeeld autonoom rijden, met presentaties van:
  Arjan van Vliet, RDW
  Jorrit Kuipers, robotTUNER  
  Evert-Jeen van der Meer, AON
  Piet-Hein Daverveldt, NEN
  Bert Jan Kampherbeek, MAPPER Lithography
   
15.30 uur              Pauze
   
16.15 uur             Panel met medewerking van de sprekers en:
  Prof.dr.ir. Egbert-Jan Sol, TNO, hoogleraar Radboud Universiteit en director of Smart Industry program office
  Prof.dr. Henk Volberda, hoogleraar Strategic Management and Business Policy, Rotterdam School of Management, Erasmus University
  Jasper Wesseling, directeur Innovatie en Kennis, plv. directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken
 
 
17.30 uur Samenwerking AcTI en StartupDelta
               Lustrumintermezzo m.m.v. Theo Nijland
  Aansluitend borrel tot 19.00 uur
debiteurenadministratie evenement
 debiteurenadministratie evenement